I-UKZN YENZE KAHLE KUMNCINTISWANO WE-SASOL BAJA SAE

I-UKZN YENZE KAHLE KUMNCINTISWANO WE-SASOL BAJA SAE

Ithimba lase-UKZN ebelingenele umncintiswano weSASOL Baja SAE ka2012 basebenze kanzima ukuphumelela phambili.

Ithimba bekungabafundi beMechanical Engineering obekungu Hein Etzel, Kyle Pullinger, Aneel Kallan noPrashvik Premlal.

Umncintiswano ububanjelwe eGerotek Test Facilities ePitoli izinsuku ezimbili uheha nabantu abaningi. Bekungenele amanyuvesi ayisishiyagalolunye nezimoto ezingu-14.

Ngaphandle kwezihixihixi ezibekhona ngokuqala lomncintiswano okwenze baqale kamuva kunabanye , ithimba lase-UKZN belikulangazelele ukuphuma phambili.

U-Etze uthe ithimba lisebenze kahle ndawonye  lathatha nezinqumo ezibasebenzele kahle kakhulu.

USolwazi Glen Bright noDkt Freddie Inambao bebeziqhenya ngabafundi babo bethi ukusebenza kwabo kanzima sekubalethele izithelo ezinhle.

Click here for English version


author email : nathooa@ukzn.ac.za